تتوی گل به معنای زیبایی لطافت ماهیت ادواردی بودن است، همچنین نشانه تولد شکوفایی و مرگ است.
تتوی گل رز قرمز نماد محبت شور و عشق است♥️
.
تتوی پروانه هم که نماد زیبایی، جاودانگی و تغییر است🦋

0
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp

تتو گل ظریف و زیبا

ارسال نظر

تاتو ابدومینوپلاستی
تاتو روی بخیه
تاتو روی سوختگی
تاتو پزشکی
تاتو بدن
تاتو زنانه