تتو گل به سبک ایکس ری روی ساق پا


باز هم غوغای سبک ایکس ری رو داریم روی مچ پا♥️😇
‌‌
‌همزمان با اسم شارمین این طرح هم خواستن و اجرا شد براشون
شما بگید، واقعا خیلی زیبا نیست؟

0
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp

ارسال نظر

تاتو ابدومینوپلاستی
تاتو روی بخیه
تاتو روی سوختگی
تاتو پزشکی
تاتو بدن
تاتو زنانه