تتو ماهی نماد ماه اسفند

ماهی نمادی بسیار باستانی
ماهی برای یک مرد می تونه به معنای عمیق شدنش در زندگی درونیش باشه
و برای یک زن می تواند نمادی از قدرت ،شجاعت، شخصیت قوی وموفقیت باشه👌

اگرم که متولد اسفند باشی که دگر هییییچ،،،،،،،😻

0
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp

ارسال نظر

تاتو ابدومینوپلاستی
تاتو روی بخیه
تاتو روی سوختگی
تاتو پزشکی
تاتو بدن
تاتو زنانه