تتو رنگی بعد از 8ماه بدونه ترمیم 👌👌👌👌👌
یعنی عالی تر از این مگه میشه ،بدونه کوچکترین تغییر رنگ👌👌👌

3
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp

تتو رنگی گل روی ترقوه

ارسال نظر

تاتو ابدومینوپلاستی
تاتو روی بخیه
تاتو روی سوختگی
تاتو پزشکی
تاتو بدن
تاتو زنانه