تتو رز سیاه روی ساعد دست
1

تتو رز سیاه روی ساعد دست

من به لبخند تو مشتاقم
رز سیاه نمادی از فداکاری و سمبل
عشقی عمیق است .دوست دارم
نظرتون رو در مورد این سبک تتو
بدونم ؟

ارسال نظر

تیم تهران تتو ( مخصوص بانوان ) – ۰۹۲۲۹۳۳۱۴۱۶

تاتو ابدومینوپلاستی
تاتو ابدومینوپلاستی
تاتو روی بخیه
تاتو روی بخیه
تاتو کاور سوختگی
تاتو روی سوختگی
تاتو پزشکی
تاتو پزشکی
تاتو بدن
تاتو بدن
تاتو زنانه
تاتو زنانه