تتو برگ روی پا

تاتو برگ یکی از نمادهای مورد استفاده از تتو است که با اشکال و انواع مختلف انجام می شود.
.
از مفاهیم منتقل شده از این تتو می توان به زن و زنانه، میل، جدایی، صلح، خیر، طول عمر، پیروزی، قدرت، هوش، انعطاف پذیری و… اشاره کرد. 🌱🍂
برگ درختان می تواند معانی متفاوتی را به همراه داشته باشند.🌿

0

ارسال نظر

تاتو ابدومینوپلاستی
تاتو روی بخیه
تاتو روی سوختگی
تاتو پزشکی
تاتو بدن
تاتو زنانه