تتو اسم کودک روی دست


شارمیـ👶🏻ـن
اسم فرزندشون که من یادم نیست دخترشون بود یا پسر😅❤️

بنظر شما همه اسم ها جنسیت دارن؟!
‌‌
‌‌
‌‌اون قلب کوچولوی وسط اسم رو دیدین؟😍💕
‌‌

0

ارسال نظر

تاتو ابدومینوپلاستی
تاتو روی بخیه
تاتو روی سوختگی
تاتو پزشکی
تاتو بدن
تاتو زنانه