تتو آبدومینوپلاستی بصورت شعر نوشته

مستم کن آن چنان که ندانم ز بیخودی
در عرصه خیال که آمد و کدام رفت

6
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp

ارسال نظر

تاتو ابدومینوپلاستی
تاتو روی بخیه
تاتو روی سوختگی
تاتو پزشکی
تاتو بدن
تاتو زنانه