کاور یه سوختگی که متأسفانه باعث آتروفی شدن و از بین رفتن بافت ماهیچه شده،،،،،
از نتیجه راضیم،😃،،خدا رو شکر خیلی خوب کاور شد🌼
3
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp

تاتو کاور سوختگی پشت بازو

ارسال نظر

تاتو ابدومینوپلاستی
تاتو روی بخیه
تاتو روی سوختگی
تاتو پزشکی
تاتو بدن
تاتو زنانه