تاتو کاور سوختگی پشت بازو


کاور یه سوختگی که متأسفانه باعث آتروفی شدن و از بین رفتن بافت ماهیچه شده،،،،،
از نتیجه راضیم،😃،،خدا رو شکر خیلی خوب کاور شد🌼
4

ارسال نظر

تاتو ابدومینوپلاستی
تاتو روی بخیه
تاتو روی سوختگی
تاتو پزشکی
تاتو بدن
تاتو زنانه