تاتو نوشته انگلیسی عاشقانه


“عشقی که تا ابد در قلبم تتو شده، نمادی از تکیه گاهی بی‌نظیر پدر و مادرم.”
There is always hope………………..همیشه امیدی هست
Mostafa shahla💞

تاتو نوشته به اسم پدر و مادر به عنوان یک نماد از اراده و عشق به والدین خود می‌تواند بسیار معنادار و قابل ارزش باشد. در این تتو، می‌توانید نام پدر و مادر خود را به همراه پیام‌های عاشقانه یا معنی‌دار دیگری که برای شما مهم هستند نوشته یا حکاکی کنید. در ادامه، چند نمونه از پیام‌های عاشقانه برای تتو نوشته به اسم پدر و مادر آورده شده است:

1. “Mom & Dad, My Forever Heroes” (مادر و پدر، قهرمان‌های همیشگی من)

2. “To the world, you may be one person, but to me, you are the world” (برای دنیا، شما ممکن است یک نفر باشید، اما برای من، شما دنیا هستید)

3. “A parent’s love is whole, no matter how many times divided” (عشق والدین کامل است، به هر تعدادی که تقسیم شود)

4. “Home is where mom and dad are” (خانه جایی است که مادر و پدر هستند)

5. “Family is not an important thing, it’s everything” (خانواده چیز مهمی نیست، بلکه همه چیز است)

6. “Love you to the moon and back” (عاشقتان به ماه و برگشته‌ام)

7. “Forever in my heart” (همیشه در قلب من)

8. “Thank you for your unconditional love” (از عشق بی‌شرط شما متشکرم)

0
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp

ارسال نظر

تاتو ابدومینوپلاستی
تاتو روی بخیه
تاتو روی سوختگی
تاتو پزشکی
تاتو بدن
تاتو زنانه