مستم کن آن چنان که ندانم ز بیخودی
در عرصه خیال که آمد و کدام رفت
0
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp

تاتو شعر فارسی روی جای بخیه ابدومینوپلاستی

ارسال نظر

تاتو ابدومینوپلاستی
تاتو روی بخیه
تاتو روی سوختگی
تاتو پزشکی
تاتو بدن
تاتو زنانه