تاتو شعر زیبا فارسی روی بازو

داستان زیبایی داره این شعر،،،،
شعری که پدری که دیگه نیست ،واسه دخترش گفته🥺

0

ارسال نظر

تاتو ابدومینوپلاستی
تاتو روی بخیه
تاتو روی سوختگی
تاتو پزشکی
تاتو بدن
تاتو زنانه