ماه شاه بانوی قمری آسمان ،،،
مادر و الهه ی وابسته ب آسمان
ماه بوده است و در بسیاری از
ادیان ماه نماد پاکی است چرا
که سرورآب هاست و بر آب ها حکومت می کند.

1
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp

تاتو برگ و گل نیلوفر آبی روی ساق پا

ارسال نظر

تاتو ابدومینوپلاستی
تاتو روی بخیه
تاتو روی سوختگی
تاتو پزشکی
تاتو بدن
تاتو زنانه