تاتو بدن طرح ققنوس
5

تاتو بدن طرح ققنوس

ققنوس در فرهنگ های مختلف نماد جاودانگی و عمر دوباره است.
این پرنده اسطوره‌ای، نمادی برای توسعه درونی فردی و جمعی می باشد.
همچنین نوسازی، تغییر و پیشرفت شخصی، یکی از زیباترین مفاهیم انسانی است که می توان آنرا در داستان زندگی ققنوس فراگرفت‌.

نظرتون درباره این طرح متفاوت چیه؟!🕊️🌱

ارسال نظر

تیم تهران تتو ( مخصوص بانوان ) – ۰۹۲۲۹۳۳۱۴۱۶

تاتو ابدومینوپلاستی
تاتو ابدومینوپلاستی
تاتو روی بخیه
تاتو روی بخیه
تاتو کاور سوختگی
تاتو روی سوختگی
تاتو پزشکی
تاتو پزشکی
تاتو بدن
تاتو بدن
تاتو زنانه
تاتو زنانه