تاتو بدن با خط کرشمه
3

تاتو بدن با خط کرشمه


این طرح با خط کرشمه نوشته شده، که برای هر جمله ای که شما بخواهید قابل طراحی هستش💙🖋️

این نیز بگذرد…
امیدی که این روزها باهاش زنده ایم؛
که این نیز بگذرد!!…🕊️🤍

ارسال نظر

تیم تهران تتو ( مخصوص بانوان ) – ۰۹۲۲۹۳۳۱۴۱۶

تاتو ابدومینوپلاستی
تاتو ابدومینوپلاستی
تاتو روی بخیه
تاتو روی بخیه
تاتو کاور سوختگی
تاتو روی سوختگی
تاتو پزشکی
تاتو پزشکی
تاتو بدن
تاتو بدن
تاتو زنانه
تاتو زنانه