تاتو گندم

تاتو زنانه

تتو گندم و ماه روی ساق پا

گندم نماد برکت و ماه نماد عشق است…🌾 گندم و ماه، هر دو از عناصر طبیعی هستند. این تتو نماد پیوند انسان با طبیعت است.❤️‌‌‌چطوره این ترکیب برای مچ پا؟ نقش و نگار بر بدن، فراتر از زیبایی هنر تتو

مشاهده

شما تمامی موارد را مشاهده نمودید

شما تمامی موارد را مشاهده نمودید

تاتو شکم
تاتو شکم
تاتو روی بخیه
تاتو روی بخیه
تاتو کاور سوختگی
تاتو روی سوختگی
تاتو پزشکی
تاتو پزشکی
تاتو بدن
تاتو بدن
تاتو زنانه
تاتو زنانه