خدمات تاتو حرفه ای شکم و بدن

نمونه کار : 2,156    بازدید :

انجام تاتو ابدومینو پلاستی شکم در طرح های زیبا

تاتو بدن و تاتو پزشکی روی بخیه

کاور انواع آسیب های پوستی

آدرس: تهران ، ستاری شمالی ، مجاور پردیس کوروش

تیم تهران تتو ( مخصوص بانوان ) – 09229331416

2,156
نمونه کار
بازدید

تاتو ابدومینوپلاستی​
تاتو ابدومینوپلاستی
تاتو روی بخیه
تاتو روی بخیه
تاتو کاور سوختگی
تاتو روی سوختگی
تاتو پزشکی
تاتو پزشکی
تاتو بدن
تاتو بدن
تاتو زنانه​
تاتو زنانه

هیچ موردی وجود ندارد