تاتو روی سوختگی

نمونه کار : 2,156    بازدید :

انجام تاتو جهت پوشش روی محل سوختگی

قبل از تاتو باید محل سوختگی کاملاً بهبود پیدا کرده باشد.

جهت انجام تاتو کاور سوختگی از تاتو آرتیست ما مشورت بگیرید.

آدرس: تهران ، ستاری شمالی ، مجاور پردیس کوروش

تیم تهران تتو ( مخصوص بانوان )09229331416

2,156
نمونه کار
بازدید

تاتو ابدومینوپلاستی
تاتو ابدومینوپلاستی
تاتو روی بخیه
تاتو روی بخیه
تاتو شکم
تاتو شکم
تاتو پزشکی
تاتو پزشکی
تاتو بدن
تاتو بدن
تاتو زنانه
تاتو زنانه